Üldtingimused

Tingimused kehtivad Ostja ja EMIKSON OÜ(edaspidi nimetatud Müüja) vahel, ostukeskkonnas www.emikson.ee.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje emikson.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel emikson.ee.

 

Hinnad

Kõik e-poe hinnad on toodud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse tootelehel ja Ostja ostukorvis.

Kui toote hind on Müüja poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja Müüja ning Ostja ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Müüjal õigus müügitehingust taganeda, Ostja tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.


Ostukorv ja tellimuse täitmine

Sisenege teile meeldiva ja välja valitud toote lehele. Lehekülje parempoolses servas "Kogus" näete olemasolevate toodete arvu. Valige, mitu toodet te osta tahate ja klõpsake nupul "Lisa ostukorvi". Tellimuse vormistamiseks klõpsage "Ostukorv" ja "Kassa". Tellimuse vormistamiseks täitke kõik vajalikud väljad. Valige "Kohaletoimetamise viis" ja "Makseviis". Kinnituseks, et olete reeglite ja tingimustega tutvunud, pange   „Olen läbi lugenud Tingimused ning nõustun nendega“  kõrval olevasse kastikesse linnuke. Kontrollige tellimuse ja klõpsage "Kinnita tellimus".


Tarneviis

Kaalupõhine kohaletoimetus. Selle teenuse piirse toimetab Kuller saadetise Tellijale 1-3 tööpäeva jooksul. Teenus kehtib üle Eesti. Püsiühenduseta saartele adresseeritud tellimused toimetatakse kohale vastavalt ühendusoludele. Kohaletoimetamise aeg kooskõlastatakse Saajaga kas telefonitsi või SMS-i teel. Kvaliteetse teenuse tagamiseks peab tellimuses kindlasti kirjas olema Saaja telefoninumber. Kui paki Saaja pole seda 10 minuti jooksul vastu võtma tulnud,on Kulleril õigus lahkuda.

Itella smartPOST,Omniva - kirjutage kommentaaridesse sobiv pakiautomaadi asukoht. Tarneviis sobib pakkidele kaaluga kuni 35kg ja mõõtudega kuni 600x360x600mm.


Makseviis

Pangaülekanne. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse teie e-postikasti arve. Maksmisel kirjutage selgitusse kindlasti tellimuse number. Tellimus võetakse töötlusse alles pärast raha laekumist meie arveldusarvele. Tellimuse eest pangaülekandega tasumist on teil aega 3 päeva alates arve saamise hetkest. Te peate tellimuse eest tasuma 3 päeva jooksul, vastastel korral teie tellimus tühistatakse.

PayPal Express Checkout. PayPal on kiire ja turvaline makseviis. Sisaldab Mastercard ja Visa.

Pangalingi kaudu. Peale tellimuse esitamist kliki soovitud panga lingile, mis suunab Sind valitud internetipanka: Swedbank, SEB, Cooppank, LHV pank, Luminor, POCO pay. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele EMIKSON OÜ'lt ostetud toodete eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on EMIKSON OÜ. EMIKSON OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tellimuse vormistamisel ja andmete sisestamisel olge täpne ja tähelepanelik, sest sellest sõltub kaupa kohaletoimetamise kiirus ja mugavus.

Ostu-müügileping loetakse sõlmitud pärast seda, kui Müüja kontole on laekunud 100% tellimuse summast.


Garantii tingimused

Kõikidele Müüja poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii.

Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.

Garantii alla ei kuulu vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid.

Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega  e-mailile: info@emikson.ee. 

Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul.

Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis toode asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. 

Ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Müüja ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.

Garantiijuhtumi välistuse korral on Müüjal õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude kohta:vealise toote transpordi kulud, erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.


Vastutus ja vääramatu jõud

Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


Muud tingimused

Kõiki Müüja külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Müüja andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Ostja ja Müüja vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.


Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 90 päeva jooksul. 

Tagastamistähtaeg lõpeb 90 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse.

Palume taganemisavalduses esitada vähemalt järgmine info:

-Tellimuse või arve number (võimalusel),

-Kauba kättesaamise kuupäev,

-Ostja nimi;

-Tagastatava kauba täpne nimetus;

-Soovi korral kauba tagastamise põhjus.

90-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid EMIKSON OÜ hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab meil pidevalt parandada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi andma või saatma viivitamatult pärast taganemisavalduse esitamist, kuid hiljemalt 90 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest. Tähtajast on kinni peetud, kui ostja saadab tagastamisele kuuluva kauba tagasi enne 90-päevase tähtaja lõppu.

EMIKSON OÜ tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 7 päeva möödumisel alates päevast, mil EMIKSON OÜ sai teada ostja otsusest e-poes sõlmitud lepingust taganeda ning tellitud kaubad tagastada.

Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.

Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda asja olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. 

Ostja vastutab asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil,  kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja on kohustatud tutvuma tootega ettevaatlikult,  avama toote pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama toote silte/kaitsekilesid jmt, mitte võtma toodet kasutusele jne. Vastasel juhul võib ostja vastutada toote tagastamisel selle väärtuse vähenemise eest.

Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jmt) peavad  olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata.

Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on EMIKSON OÜ’l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab EMIKSON OÜ ostjale tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile.

Kõik eelnimetatud tagasimaksed tehakse, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui pooled on teistmoodi kokku leppinud.

EMIKSON OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud.

Ostjal ei ole õigus tagastada:

-tooteid, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;

-tellitud ja juba osutatud teenust;

-tooteid, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;

-tooteid, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

-tooteid, mis riknevad või vananevad kiiresti.