Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine.

Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 90 päeva jooksul. Tagastamistähtaeg lõpeb 90 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse. Palume taganemisavalduses esitada vähemalt järgmine info:

  • Tellimuse või arve number (võimalusel),
  • Kauba kättesaamise kuupäev,
  • Ostja nimi;
  • Tagastatava kauba täpne nimetus;
  • Soovi korral kauba tagastamise põhjus.

90-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid Emikson OÜ hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab meil pidevalt parandada oma kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi andma või saatma viivitamatult pärast taganemisavalduse esitamist, kuid hiljemalt 90 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest.Tähtajast on kinni peetud, kui ostja saadab tagastamisele kuuluva kauba tagasi enne 90-päevase tähtaja lõppu.

Emikson OÜ tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 7 päeva möödumisel alates päevast, mil Emikson OÜ sai teada ostja otsusest e-poes sõlmitud lepingust taganeda ning tellitud kaubad tagastada. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.

Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda asja olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. 

Ostja vastutab asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil,  kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja on kohustatud tutvuma tootega ettevaatlikult,  avama toote pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama toote silte/kaitsekilesid jmt, mitte võtma toodet kasutusele jne. Vastasel juhul võib ostja vastutada toote tagastamisel selle väärtuse vähenemise eest.

Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumenid (kasutusjuhend, garantiitingimused jmt) peavad  olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Emikson OÜ’l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

Tasaarvestamiseks saadab Emikson OÜ ostjale tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Kõik eelnimetatud tagasimaksed tehakse, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui pooled on teistmoodi kokku leppinud. Emikson OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud.

Ostjal ei ole õigus tagastada:

  • tooteid, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
  • tellitud ja juba osutatud teenust;
  • tooteid, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
  • tooteid, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
  • tooteid, mis riknevad või vananevad kiiresti.